Chiến lược GOLD Forex Phiên Á

Phien A:
GOLD buy 1700-1702, SL 1795, TP 10$
GBPUsd buy 1,601x-602x, TP 6090, stop 1,5970

 

gbpusd

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười 24, 2012 — 11:38 chiều