XEM THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐỔI MẬT KHẨU TRONG TÀI KHOẢN TRADING META4 FOREX.COM UK

Các bạn  login vào đường link dưới đây để xem kiểm tra lại thông tin cá nhân về tài khoản của bạn và thay đổi password trading cho bảo mật :

wĐăng nhập vào khu vực quản lý tài khoản Forex.com Uk

Click vào MY PROFILE :
Update Password : Thay đổi password
Current Password : nhập password cũ
New Password : nhập password mới vào
Con firm New Password : nhập lại password mới
==> Click vào Submit là xong , sẽ có một dòng chữ đỏ hiện lên : Password Updated Successfully! là thay đổi thông tin thành công .

+ Update Email Address : Xem hoặc cập nhật địa chỉ E mail mới .
*** Lứu ý rằng : Password trading và địa chỉ mail đăng ký khi mở tài khoản là quan trọng nhất . Bởi vì nếu bạn quên password login thì bạn vẫn có thể rút tiền về bằng cách điền form rút tiền gửi mail yêu cầu rút tiền đến Forex.com UK . Do đó Email này là rất quan trọng . Nó phải là email mà bạn luôn luôn sử dụng thường xuyên .

Update Address : Xem các thông tin về địa chỉ nhà , Thành phố …( chú ý ko nên thay đổi tùy tiện nếu không thật sự thay đổi chỗ ở )

Update Telephone Number : Xem hoặc cập nhật số điện thoại mới

*** Bất kỳ một thông tin nào vừa được bạn thay đổi thì lập tức forex.com UK sẽ gửi mail đến thông báo cho bạn ngay.

Chia sẻ thông tin: