Phương pháp giao dịch với MACD Phân kỳ

  • Cặp tiền : All
  • Khung thời gian : M30 ; H1, H4
  • Công cụ : MACD (12, 26, 9) / Tải công cụ MACD 2 line tại đây: Click here

Nguyên tắc mở giao dịch :

Xuất hiện tín hiệu Phân kì và MACD cắt chéoNguyên tắc đóng giao dịch :


Chốt lời khi 2 line MACD hội tụ hoặc theo tỷ lệ lời: lỗ = 1,5 :1
Dừng lỗ 20-30 pip khi phá vỡ đỉnh/ đáy tạm thời

Ví dụ:

Trường hợp Phân kì thuận Regular ( ĐẢO CHIỀU )

SELL
BUYTrường hợp Phân kì Thuận : Tiếp diễn xu hướng

Duy trì xu hướng tăng
Duy trì xu hướng Giảm
Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Mười Hai 11, 2012 — 12:43 chiều