Mở tài khoản giao dịch Forex – GOLD spread thấp – Forex.com Uk

MO TAI KHOAN FOREX

Forex.com hiện có 2 loại tài khoản:

Tài khoản 4 đơn vị: VD: EURUSD có Spread là 1,3245

Tài khoản 5 đơn vị: Spread có 5 chữ  số, VD: EURUSD có Spread là 1,32456

Với tài khoản 5 đơn vị thì phí Spread thấp hơn, tốc độ đặt lệnh nhanh

Mở tài khoản 5 đơn vị

Mở tài khoản trực tiếp thì 4 đơn vị, tuy nhiên khi đăng ký qua Link sau sẽ có tùy chọn 5 đơn vị

http://www.kinhdoanhforex.net/go/motaikhoan

Xem hướng dẫn điền thông tin mở tài khoản tại đây →

Chia sẻ thông tin: