Hướng dẫn nạp tiền tài khoản forex.com

Việc nạp tiền vào Forex.com sẽ được thực hiện qua phương thức thanh toán online bằng Visa Debit card . Vì vậy để nạp tiền bạn cần phải lên ngân hàng làm một cái Visa Debit Card ( ngân hàng nào cũng được nhưng nên chọn Eximbank ! ) . Chủ tài khoản trading chỉ được phép nạp tiền bằng chính Visa Debit card của mình đứng tên .Tuyệt đối không được phép nạp tiền bằng card của người khác .

Khi bạn đã làm xong Visa Debit card ở Eximbank rồi bạn lên ngân hàng nạp tiền vào Visa card của mình ( nạp bằng tiền Việt Nam đồng ) . Visa card của bạn có tiền thì bạn có thể dùng Visa card để chuyển tiền vào tài khoản trading tại Forex.com . Khi bạn thực hiện lệnh chuyển tiền từ Visa card vào tài khoản trading tại Forex.com ( thực hiện online ) , hệ thống tự động của ngân hàng sẽ tự chuyển đổi số tiền Việt Nam đồng trong Visa card ra USD (theo tỷ giá hiện tại của ngân hàng ) rồi chuyển số USD này vào tài khoản trading ở Forex.com . Ví dụ bạn muốn nạp 250 USD vào tài khoản trading thì trong Visa card của bạn phải có khoảng năm triệu mấy .

***  Forex.com cho phép nạp tiền tối thiểu 1 lần là 250 usd ***

Hướng dẫn cách nạp tiền từ Visa Debit card vào tài khoản trading ở forex.com :  ( Lưu ý nếu mới vừa lấy card từ ngân hàng về bạn cần phải hỏi xem card đã được kích hoạt chưa , nếu card chưa kích hoạt thì chưa dùng được . Thông thường mới lấy card về thì card chưa được kick hoạt ít nhất khoảng một hai ngày sau card mới được kích hoạt xong .)

Click vào link sau :

wĐăng nhập vào khu vực quản lý tài khoản Forex.com Uk

==>   Login vào tài khoản của mình .
Sau khi login vào ta click vào   SUPPORT   =>  Fund My Account   =>  Click tiếp vào dòng chữ xanh : Credit Card & Debit Card     =>   Sau đó ta sẽ cung cấp một số thông tin làm thủ tục nạp tiền như sau :

Deposit Forex.com acount

Deposit Forex.com acount

Tất cả các thông tin cá nhân bạn không cần phải điền gì cả vì chúng đã hiển thị mặc định sẵn một cách rất chính xác . Bạn chỉ cần điền một vài thông tin về nạp tiền như sau mà thôi :

Amount: Số tiền bạn sẽ nạp vào tài khoản giao dịch – ví dụ : 2500 ( HAI NGÀN NĂM TRĂM ĐÔ )
Card Type: VISA
Card Number: là 16 số ở mặt trước của thẻ Visa Debit
Expiry Date: là thời gian hết hạn ghi trên thẻ. Thời gian này được ghi ở mặt trước của thẻ nằm giữa thẻ , phía dưới chữ VALID DATE . (Ví dụ là 01/14 , Tức là tháng 1 năm 2014 . Lúc này bạn sẽ chọn tháng là January , năm là 2014 )
CVV2: là 3 số cuối ở mặt sau thẻ.

Sau đó click vào chữ  Next góc dưới bên phải màn hình sẽ hiện ra một trang khác. Hiện ra các thông tin mà bạn đã điền vào, rồi Click vào chữ  Submit bên phải màn hình. Sau đó ngồi chờ khoảng vài giây cho nó kiểm tra thẻ của mình. Nếu nạp tiền thành công thì nò sẽ báo dòng chữ:

” Thank you. Your transaction is complete.
Once approved, your account balance will be updated to reflect this deposit. You will also receive email confirmation of this deposit within 15 minutes. If you do NOT receive an email confirmation, please contact us. “

Nếu nạp tiền không thành công thì nó sẽ báo các dòng chữ sau :

” Your payment has been declined..
Your payment has been declined by the card issuing bank. Your credit/debit card will not be billed.
If you have questions regarding this payment, please contact: “

( Lưu ý nếu mới vừa lấy card từ ngân hàng về bạn cần phải hỏi xem card đã được kích hoạt chưa . Nếu card chưa được kích hoạt thì chưa dùng được . Thông thường mới lấy card về thì card chưa được kick hoạt ít nhất khoảng một hai ngày sau card mới được kích hoạt xong .)

**** Nếu nạp tiền thành công thì tiền sẽ vào tài khoản của bạn trong vòng 5  đến 15 phút . Việc nạp tiền thành công Forex.com sẽ gửi mail đến báo liền cho bạn .

Chủ đề liên quan :

 

Chia sẻ thông tin: