Bài 3: Các đơn vị giao dịch trong Forex

khai niem forex co ban

Sau đây chúng ta sẽ sơ lược qua một ít các phép tính của Forex. Bạn có lẽ đã nghe thuật ngữ gọi là “pips” và “lots”, trong bài học này chúng ta sẽ cắt nghĩa chúng là gì và tính toán chúng như thế nào.
Nên dành chút thời gian cho kiến thức này, vì đó là kiến thức cơ bản cho các tín đồ Forex. Đừng bao giờ giao dịch cho đến khi nào bạn chưa hiểu các giá trị pip và việc tính toán lãi/lỗ.

Pip là gì?

Mức tăng giảm của hầu hết các tiền tệ gọi là pip. Nếu tỷ giá EUR/USD dịch chuyển từ 1.2250 lên 1.2251, đó là tăng MỘT PIP. Một pip là phần định trị thập phân cuối của một giá niêm yết. Pip được dùng để định lượng mức lãi lỗ của bạn.
Do mỗi ngoại tệ có giá trị riêng của nó, cho nên rất quan trọng trong việc tính toán giá trị pip của một đồng tiền cụ thể. Trong các ngoại tệ mà Đồng Đola Mỹ được niêm yết trước, việc tính toán sẽ tuân thủ như sau.
Xem xét tỷ giá USD/JPY ở mức 119.80 (lưu ý là cặp tiền tệ này chỉ có 2 con số thập phân, còn hầu hết những cặp khác đều có 4 số thập phân)
Trong trường hợp USD/JPY, 1 pip có giá trị là .01
Do vậy,
USD/JPY:
119.80
.01 chia cho tỷ giá hối đoái = giá trị pip
.01 / 119.80 = 0.0000834
Con số này trông có vẻ dài nhưng chúng ta sẽ bàn sau.
USD/CHF:
1.5250
.0001 chia cho tỷ giá hối đoái = giá trị pip
.0001 / 1.5250 = 0.0000655
USD/CAD:
1.4890
.0001 chia cho tỷ giá hối đoái = giá trị pip
.0001 / 1.4890 = 0.00006715
Trong trường hợp USD không được niêm yết trước và chúng ta muốn giá trị tính bằng ĐoLa, chúng ta cần phải thêm một bước tính toán nữa.
EUR/USD:
1.2200
.0001 chia cho tỷ giá hối đoái = giá trị pip
như vậy
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
Nhưng chúng ta muốn chuyển giá trị thành USD, chúng ta cần phải tính toán thêm 1 bước là
EUR x Exchange rate
như vậy
0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999
Khi đó chúng ta làm tròn số là 0.0001

GBP/USD:
1.7975

.0001 chia cho tỷ giá hối đoái = giá trị pip
Như vậy
.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556
Nhưng chúng ta muốn chuyển giá trị thành USD, chúng ta cần phải tính toán thêm 1 bước là
GBP x Exchange rate
Như vậy
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998
Làm tròn số 0.0001

Bạn có lẽ sẽ tròn xoe mắt và nghĩ “tôi phải làm tất cả các thao tác này ư? ”. câu trả lời là KHÔNG. Gần như mọi Cty môi giới đều tự động tính toán việc này cho bạn. Nếu bạn biết rõ thì càng tốt thêm thôi.
Đợi đến phần kế, chúng ta sẽ thảo luận về mặt số lượng của tiền tệ sau.

(Lot) là gì?

Forex giao dịch theo các lô. Kích thước chuẩn của 1 lô là $100,000. Tài khoản nhỏ (Mini) thì có kích thước lô là $10,000. Như đã biết là các ngoại tệ được định giá bằng pip, đơn vị đo độ tăng giảm nhỏ nhất của tiền tệ. Để tận dụng những độ tăng giảm nhỏ như vậy, bạn cần phải giao dịch với một lượng lớn ngoại tệ nào đó để thấy được mức lãi/lỗ đáng kể.
Giả sử chúng ta sẽ dùng một lô trị giá $100,000. Chúng ta sẽ tính toán thông qua vài ví dụ để thấy được nó ảnh hưởng thế nào đến giá trị pip.
USD/JPY với tỷ giá 119.90
(.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 cho 1pip
USD/CHF với tỷ giá 1.4555
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 cho 1 pip
Trong trường hợp đồng Đola Mỹ không được niêm yết trước, công thức tính hơi khác tý xíu.
EUR/USD với tỷ giá 1.1930
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 làm tròn là $10 cho pip
GBP/USD với tỷ giá 1.8040
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 làm tròn là $10 cho pip
Cty môi giới của bạn có thể có những quy ước khác nhau cho việc tính toán giá trị pip tương đối so kích thước giao dịch, họ có thể cho bạn biết giá trị pip của đồng tiền đang giao dịch tại một thời điểm cụ thể. Do thị trường luôn biến động, vì vậy giá trị pip còn tùy thuộc vào loại ngoại tệ mà bạn đang giao dịch.

Làm sao để tính toán lãi lỗ?

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách tính giá trị pip, từ đó để tính lãi lỗ.
Giả sử mua USD và bán Franc Thụy Sĩ.
Tỷ giá đang niêm yết là 1.4525 / 1.4530. Vì bạn mua USD nên lệnh sẽ khớp ở giá 1.4530, đó là giá mà các nhà đầu tư khác sẵn sàng bán cho bạn.
Như vậy bạn mua 1 lô $100,000 với giá 1.4530.
Vài giờ sau, giá dịch chuyển lên 1.4550 và bạn quyết định đóng giao dịch.
Giá niêm yết mới của USD/CHF là 1.4550 / 14555. Do bạn đang đóng vị trí và bạn khởi đầu bằng việc mua để bước vào giao dịch, bây giờ bạn bán để đóng vị trí nên giá được khớp lúc này là 1.4550. Đó là giá các nhà đầu tư khác muốn mua.
Khoản chênh lệch giữa 1.4530 và 1.4550 là .0020 hay 20 pips.
Sử dụng công thức đã biết, chúng ta bây giờ có (.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87/pip x 20 pips = $137.40
Lưu ý, khi bước vào hay ra khỏi thị trường, bạn phải chú ý đến mức chênh lệch giữa giá mua và bán khi niêm yết.
Khi mua ngoại tệ bạn sẽ sử dụng giá offer (hay giá ASK) và khi bán ra bạn phải dùng giá BID.
Do vậy khi mua ngoại tệ, bạn phải trả khoản chênh lệch giá spread cho việc bước vào thị trường, còn khi thoát ra thì không. Và khi bán ngoại tệ, bạn không phải trả phí chênh lệch khi bước vào nhưng sẽ chịu phí này khi thoát khỏi thị trường.
Bản chất của đòn bẩy tài chính là gì?

Bạn có thể tự hỏi làm thế nào mà một nhà đầu tư nhỏ giống như bạn có thể giao dịch với mức giá trị lớn như vậy. cứ suy nghĩ rằng Cty môi giới với tư cách là ngân hàng sẽ cho bạn khoản tín dụng $100,000 để mua ngoại tệ và chỉ yêu cầu bạn bỏ ra số tiền $1,000 như một khoản cọc. Nghe có vẻ cũng thú vị chứ! Vâng, đây là việc áp dụng đòn bẩy tài chính trong Forex
Mức đòn bẩy mà bạn có còn tùy thuộc vào Cty môi giới và mức tương ứng bạn có thể áp dụng.
Thông thường, các Cty môi giới sẽ yêu cầu một mức tài khoản tối thiểu, còn được gọi là tài khoản biên hay mức biên khởi điểm. Một khi bạn đã đặt cọc tiền vào tài khoản, bạn sẽ có thể giao dịch. Khi đó Cty môi giới sẻ chỉ định rõ họ cần bao nhiêu tiền cho một lô giao dịch.
Vd: với mỗi $1,000 bạn có, bạn có thể được giao dịch với 1 lô trị giá $100,000. Do vậy nếu bạn có $5,000, họ cho phép bạn giao dịch lên đến $500,000 trên thị trường Forex.
Mức bảo hộ tối thiểu (margin) cho mỗi lô sẽ thay đổi từ nhà môi giới này đến nhà môi giới khác. Trong vd trên, nhà môi giới yêu cầu mức biên là 1%. Điều này có nghĩa là cứ $100.000 giao dịch, Cty môi giới sẽ yêu cầu $1000 đặt cược cho giao dịch đó.

Margin Call là gì?

Trong trường hợp tiền của bạn rớt dưới mức biên yêu cầu(mức biên hữu dụng), nhà môi giới sẽ đóng một hay tất cả số lệnh giao dịch. Điều này nhằm ngăn ngừa tài khoản của bạn bị số dư âm, thậm chí ngay cả khi thị trường biến động mạnh, dịch chuyển nhanh.
Vd1:
Giả sử bạn mở tài khoản Forex với $2,000. Bạn mở giao dịch 1 lô với EUR/USD, mức biên yêu cầu là $1000. Mức biên hữu dụng là số tiền còn lại có sẵn để mở một giao dịch khác hay duy trì mức chịu lỗ. Do bạn khởi đầu với $2000, nên mức biên hữu dụng là $2,000. Nhưng khi bạn mở 1 lô, mức biên yêu cầu sẽ là $1000, và khi này mức biên hữu dụng là $1,000.
Nếu bạn lỗ quá mức biên hữu dụng $1,000, bạn sẽ nhận được một margin call.
Vd2:
Giả sử bạn mở tài khoản Forex với $10,000. Bạn mở giao dịch 1 lô với EUR/USD, mức biên yêu cầu là $1000. Lưu ý, Mức biên hữu dụng là số tiền còn lại có sẵn để mở một giao dịch khác hay duy trì mức chịu lỗ. Do bạn khởi đầu với $10,000, nên mức biên hữu dụng là $10,000. Nhưng khi bạn mở 1 lô, mức biên hữu dụng là $9,000, còn $1000 được dùng làm mức bảo hộ biên.
Nếu bạn lỗ quá mức biên hữu dụng $9,000, bạn sẽ nhận được một margin call.
Bạn phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa mức biên hữu dụng usable margin và mức biên bảo hộ used margin
Nếu số dư thực tế(equity) rớt dưới mức giá trị biên hữu dụng do giao dịch bị lỗ, bạn sẽ phải đóng thêm tiền hoặc là nhà môi giới buộc phải đóng các lệnh của bạn nhằm giới hạn rủi ro của bạn và cho Cty. Hậu quả là, bạn không thể nào lỗ hơn mức đặt cọc.
Nếu bạn sắp sửa giao dịch với tài khoản biên, điều cần thiết phải hiểu đó là chính sách của cty môi giới về mức biên tài khoản.
Bạn cũng biết là hầu hết các Cty môi giới đều yêu cầu mức biên cao hơn trong những ngày cuối tuần. Điều này có nghĩa là mức biên 1% được duy trì suốt tuần và nếu bạn có ý định giữ vị trí lệnh qua tuần mức biên có thể tăng 2% hoặc cao hơn.
Đề tài về mức ký quỹ là một đề tài nóng và gây khá nhiều tranh cãi và cho rằng nó khá nguy hiểm. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. điều quan trọng cần lưu ý là bạn phải hiểu thấu đáo chính sách của Cty môi giới về mức ký quỹ và mức độ rủi ro với bạn là gì.
Một số các CTY môi giới mô tả đòn bẩy tài chính bằng các khái niệm về tỷ lệ và % biên. Mới quan hệ đơn giản giữa hai thuật ngữ đó là:
Đòn bẩy tài chính (Leverage) = 100 / % biên(Margin Percent)
% biên(Margin Percent) = 100 / Leverage
Đòn bẩy tài chính thường thể hiện dưới dạng tỷ lệ, như 100:1 hay 200

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Ba 22, 2013 — 2:17 sáng