Phien A

@gold buy 1673-74, Stop 1668 TP 1682
@EURUSD buy 327x Stop 3230, TP 50 pip

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 16, 2013 — 11:36 chiều