Chiến thuật giao dịch Forex – System nâng cao #2 (Breakout của Breakout)

System này phát triển dựa trên system “Midnight setup” nhưng có thể kết hợp với các system khác. System này có thể loại bỏ bớt các breakout giả trong system “Midnight setup”.

· Setup:

· Đồ thị ngày và 5 phút, không cần các công cụ khác.

· Nguyên tắc mở giao dịch :

· Sử dụng nguyên tắc từ system “Midnight setup” chúng ta mở giao dịch khi giá cao nhất hoặc thấp nhất của ngày trước đó bị phá vỡ.

· Tuy nhiên, thay vì order bên trên và bên dưới giá cao nhất/ thấp nhất của ngày trước đó chúng ta sẽ đợi đến khi breakout xảy ra. Bạn có thể đặt tín hiệu cảnh báo trên trading platform để khi có breakout thì bạn sẽ được báo.

· Ngay khi có breakout trên hoặc dưới candle của ngày trước đó chúng ta sẽ theo dõi đồ thị 5 phút, đợi đến khi kết thúc đợt biến động đầu tiên và giá retrace trở lại.

· Và đây là cách trade theo breakout của breakout :

· Trên đồ thị 5 phút, đánh dấu mức đạt đến tối đa của đợt biến động đầu tiên (giá cao nhất hoặc thấp nhất tùy thuộc vào chiều breakout) và đặt Buy Stop Order hoặc Sell Stop Order cách mức đánh dấu 10 pips (để tránh breakout giả).

Tên:  5.jpg<br />
Xem: 71<br />
KT:  32,4 KB

· Khá thường xảy ra trường hợp sau khi breakout trên đồ thị ngày, mức đạt đến tối đa trên đồ thị 5 phút trở thành mức kháng cự/ hỗ trợ mạnh. Giá không thể chạm lại mức này nữa, hoặc có thể chạm đến và tạo thành dạng double top/bottom rồi quay đầu. Không phải tất cả, nhưng nhiều giao dịch thua lỗ như thế này có thể tránh được nhờ trade theo breakout của breakout.

· Khuyết điểm của system :

Trước tiên, chúng ta sẽ mở giao dịch chậm sau khi breakout xảy ra trên đồ thị ngày và do đó sẽ mất một ít pips.

· Thứ hai, nếu breakout quá mạnh, việc retrace trên đồ thị 5 phút có thể không xảy ra hoặc xảy ra quá muộn. Cơ hội để giao dịch đối với trường hợp này rất ít.

· Thứ ba, bạn không thể cài đặt vào buổi sáng rồi sau đó đi chơi. Bạn cần phải theo dõi đồ thị 5 phút để chờ retrace và cài đặt order.

Chia sẻ thông tin:
Updated: Tháng Một 21, 2013 — 2:51 sáng